St. Brendan's National School


Go to content

Dánta

4th - 6th

Seo daoibh dánta a
chum na daltaí i
Rang 3 - 6 le chéile
le linn ceachtanna
Gaeilge.

Léigh leat ..........

Eachtrán ar scoil

Bhí eachtrán sa scoil inné
Bhí sé ag ól cupán tae.
Bhí mála spáis mór aige
Cheap sé go raibh an scoil an-te.

Bhí sceitimíní ar na daltaí
Thug siad dó ceapaire is ispíní.
D’ith sé iad lena deich lámha
Ar an múinteoir – bhí eagla.

Ar a aghaigh bhí trí shúil
Bhí siad chomh mór le h-úll.
Bhí éadaí spáis ar a chorp
An t-ainm a bhí air - ná Blurp!

*eachtrán = alien

Múinteoirí!


D'imigh mé ar scoil inné
Shiúil mé ann go mall.
Bhí an múinteoir tinn...huré
Mar thit sí isteach i bpoll.

Tháinig an t-ionadaí isteach.
Bhí sí ana-chrosta.
"Triail mhatamatice amárach"
Ní rabhamar ró-shásta!

Tháinig ár múinteoir féin ar ais,
Nach orainn a bhí an t-áthas!
Chuireamar fáilte roimpi ar ais
Mar nach orainn a bhí an t-áthas!

Fear Sneachta


Féach an fear sneachta
Ina sheasamh sa ghairdín
Seanhata dubh air
Agus clóca chailín.

Cairéad mar shrón aige,
Gual mar shúile
Clocha mar bhéal aige,
Malaí breá bréige.

Bataí ar leathadh
Mar lámha aige,
'Na bhéal tá píopa
'S é 'g caitheamh tobac.

Back to content | Back to main menu